Privacybeleid

 

3Dlabs 3D printing services of 3DLABSS.BE verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij SELLESLAGHS KENZO, INFO@3DLABSS.BE.

Verwerkingsdoeleinden

3Dlabs 3D printing services of 3DLABSS.BE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. door toestemming van de gebruiker met het oog op  het verwerken van zijn persoonlijke gegevens, de gebruiker gaat akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens indien hij het vakje aanvinkt “Akkoord tot verwerken van mijn persoonsgegevens.”  volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Er worden geen gegevens overgemaakt aan derden met uitzondering van de koerierdiensten met het oog op het leveren van de fysieke goederen en eventueel reclame. Deze zullen slechts de basisgegevens ontvangen van de gebruikers waaronder de naam en voornaam, adres en telefoonnummer.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: INFO@3DLABSS.BE

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cart
  • No products in the cart.